Martin Smoleňák
CEO, KUNAJ

Sekvoja - najväčší živý organizmus na zemi

Ihličnaté dreviny z rodu sekvojovitých boli v minulosti rozšírené pozdĺž celou severnou pologuľou.

extra

O tom svedčí aj objav fosílnych zvyškov až z jurského obdobia, čo predstavuje dobu 240 miliónov rokov späť. Po ukončení doby ľadovej prežili iba tri druhy z jedenástich. Poznáme ich dnes pod názvami: Sekvoja vždyzelená a Sekvojovec mamutí. Ich domovom je Kalifornia, sú však rozšírené a pestované skoro po celom svete. Tretím druhom je Metasekvoja čínska, ktorá rastie v stredných oblastiach Číny.

Prvé zaznamenané pozorovanie sekvojí sa uskutočnilo v roku 1852. Lovec sledujúci medveďa vkročil do lesov, ktoré sa v súčasnosti v štátnom parku Calaveras nazývajú „Severný Háj“. Lovec Augustus bol zo stromov vnemom úžasne. Nikto nechcel uveriť jeho objavu, až kým ho nevidel na vlastné oči. Sekvoju, ktorú Augustus prvý krát uvidel pomenovali stromom objavov. O rok neskôr bol strom vyrúbaný. Pracovalo na tom až päť mužov, po dobu 22 dní. Po spočítaní letokruhov sa zistilo, že strom objavov mal skoro 1300 rokov. Z dreva vraj bolo vybudované jedno mestečko. Postupne sa začali objavovať obrovské háje sekvojí. Treba spomenúť, že staré indiánske kmene o ich existencii vedeli už niekoľko storočí.

V druhej polovici19. storočia sa venovalo veľa úsilia tvorbe Anglických záhrad, ktoré obsahovali množstvo rozličných drevín. Takúto záhradu so sekvojou nájdeme aj na Slovensku, v Topoľčiankach. Patrila prvému slovenskému prezidentovi, T. G. Masarykovi. Pýtate sa, čo je najväčším žijúcim organizmom na zemi? Je to prekvapivo strom – sekvoja mamutia. Sekvoje vo voľnej prírode dorastajú až do výšky 90 metrov a môžu vážiť až 5000 ton. V mladosti veľmi rýchlo rastú a vytvoria krásny a rovnomerný zelený ihličnan. Kmeň dospelej sekvoje dosahuje priemer 12 metrov, a korene by pokryli viac než jedno celé futbalové ihrisko.

Generál Sherman je najvyšším rastúcim exemplárom sekvojovca mamutieho. Rastie v Kalifornskom národnom parku Sequoia. Je vraj najobjemnejšou drevinou našej planéty. William Tecumseh Sherman, po ktorom je tento strom nazvaný, bol veliteľom vojsk Severu v americkej občianskej vojne. Neskôr sa stal vrchným veliteľom armády Spojených Štátov.

Pre svoju farbu dreva dostala Sekvoja prívlastok „mahagón“. Jej drevo je tvrdé, má však dobré vlastnosti a už spomínanú, krásnu farbu, preto je využiteľné pri výrobe rôznych produktov. Odolnosť voči poveternostným vplyvom je vysoká a trvácnosť dreva dlhá. Ľudia toto červené drevo radi používajú na výrobu luxusného nábytku, ktorý má úplne inú estetickú hodnotu ako nábytok z klasického svetlého dreva. V našej krajine dorastajú sekvoje do výšky asi 30metrov. „Naše“ najstaršie sekvoje majú 100 – 150 rokov. Môžete ich nájsť napríklad pri hrade Červený kameň, v areáli kúpeľov Štós, alebo v arboréte Tesárske Mlyňany. Na záver ešte zaujímavosť: V severoamerickom Yosemitskom národnom parku pod sekvojou vybudovali cestu s dvoma jazdnými pruhmi, pričom strom je taký obrovský, že ho to prakticky vôbec neohrozilo.

Generál Sherman v porovnaní so Sochou slobody
Autor príspevku
Martin Smoleňák
CEO, KUNAJ

Konateľ a ekonomický riaditeľ firmy ktorý sa stará o financie a obchod firmy. "Obchod sa nevyhráva cenou ale dôverou."

Viac článkov autora
Pre koho je kunaj

Mohlo by sa Vám tiež páčiť