Martin Smoleňák
CEO, KUNAJ

Drevo - pozrime sa naň zblízka

Pozrime sa na úplné základy informácií o dreve.

extra

Drevo je komplexný biologický materiál, ktorý má širokú škálu vlastností a jeho vedecké skúmanie sa týka rôznych aspektov, vrátane biológie stromov, chémie dreva a jeho fyzikálnych vlastností.

Biologický pohľad na drevo

Drevo pochádza z kmeňov a vetiev stromov, ktoré tvoria centrálnu časť stromu, známu ako drevina. Je to komplexný tkanivový systém zložený z niekoľkých vrstiev, ktoré zahŕňajú:

 1. Kôru (bark): Vonkajšia ochranná vrstva stromu, ktorá chráni strom pred škodcami a vonkajšími vplyvmi.
 2. Kambium: Tenká vrstva buniek medzi kôrou a drevinou, ktorá je zodpovedná za rast stromu. Kambium produkuje nové bunky, ktoré sa stávajú drevinou alebo kôrou.
 3. Drevina (xylém): Centrálna časť stromu, ktorá pozostáva z vláknitých buniek, tzv. tracheí, a obsahuje drevné línie, ktoré zaznamenávajú ročné prírastky stromu.
 4. Jadro (heartwood): V staršom dreve môžete nájsť srdcovinu, ktorá je tvorená mŕtvymi bunkami a často má inú farbu a hustotu ako novšia drevina.

Chémia dreva

Drevo pozostáva z komplexných polymérov, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach dreviny. Hlavnými zložkami dreva sú celulóza, lignín a hemicelulóza. Tieto zložky majú nasledujúce funkcie:

 1. Celulóza: Je hlavnou zložkou stien buniek v drevine a zodpovedá za jej pevnosť a odolnosť.
 2. Lignín: Poskytuje drevo pevnosť a odolnosť voči rozkladu. Je to zlúčenina, ktorá dodáva dreve jeho tvrdosť a hmotnosť.
 3. Hemicelulóza: Je menej odolná než celulóza, ale dáva drevu flexibilitu a zlepšuje jeho schopnosť absorbovať vodu.

Fyzikálne vlastnosti dreva

Fyzikálne vlastnosti dreva sú dôležité pre jeho použitie v rôznych aplikáciách. Patrí sem hustota, pevnosť, tepelná vodivosť a hygroskopickosť. Rôzne druhy dreva majú rôzne fyzikálne vlastnosti, čo ovplyvňuje ich vhodnosť pre rôzne účely.

Drevo je taktiež známe svojou anizotropiou, čo znamená, že jeho vlastnosti sa líšia v rôznych smeroch. Táto anizotropia sa prejavuje vo vlastnostiach ako pevnosť a rozťahovacia schopnosť dreva.

Využitie vedeckých poznatkov o drevu

Vedecké poznatky o dreve sú dôležité pre mnohé odvetvia, vrátane stavebníctva, lesníctva, inžinierstva a materiálového výskumu. Výskumníci sa snažia zlepšiť vlastnosti dreva, vyvíjať nové technológie na jeho spracovanie a preskúmavať udržateľné metódy ťažby a lesného hospodárstva.

Okrem toho sa vedecké poznatky o dreve používajú aj v rôznych aplikáciách, ako sú bioenergetika (výroba palív z dreva), biokompozity (kombinácie dreva s inými materiálmi) a iné.

História dreva

História používania dreva sa odvíja od doby, kedy sa ľudia začali stavať a vytvárať nástroje. Staroveké civilizácie, ako Egypťania, Gréci, Rimania a Číňania, používali drevo na stavbu domov, lodí, a dokonca aj na výrobu umelých umeleckých diel. V stredoveku sa stalo drevo nevyhnutným materiálom pre stavebníctvo a výrobu nástrojov.

S nástupom priemyselnej revolúcie v 18. a 19. storočí sa drevo začalo masovo ťažiť a spracovávať. Vytvorila sa celá priemyselná vetva, ktorá sa zameriavala na výrobu nábytku, stavebných materiálov, papiera a ďalších produktov z dreva. Postupom času sa objavili nové technológie a procesy, ktoré umožnili lepšiu manipuláciu s drevom, ako je lepenie, rezanie a frézovanie.

Pri záchrannom výskume pod chystanou diaľnicou pri Ostrove v Pardubickom kraji odhalili českí archeológovia unikátny nález – malú drevenú studňu. Ukázalo sa, že je najstaršou zachovanou drevenou konštrukciou na svete. Datovaná je do rokov 5256 – 5255 pred naším letopočtom.

Vlastnosti dreva

Drevo je unikátny materiál so mnohými výnimočnými vlastnosťami:

 1. Pevnosť a odolnosť: Drevo je pevný materiál, ktorý vykazuje vynikajúcu odolnosť voči zaťaženiu a tlaku. Je to dôvod, prečo sa často používa pri konštrukcii budov a mostov.
 2. Izolačná schopnosť: Drevo má dobrú izolačnú schopnosť, čo znamená, že udržuje teplotu vo vnútri domu konštantnou a chráni pred vonkajšími vplyvmi.
 3. Estetické vlastnosti: Drevo má prirodzenú krásu a teplý vzhľad, čo ho robí obľúbeným materiálom pre nábytok a dekoračné prvky.
 4. Obnoviteľnosť: Drevo je obnoviteľný zdroj, pretože stromy môžu byť znovu zasadené a rásť. Správne riadené lesy zabezpečujú udržateľný zdroj dreva.
 5. Ekologické výhody: Používanie dreva môže mať nižší environmentálny dopad v porovnaní s inými materiálmi, ak sa lesné hospodárstvo a ťažba riadia udržateľne.

Využitie dreva

Drevo sa používa v rôznych odvetviach a aplikáciách:

 1. Stavebníctvo: Drevo je neodmysliteľnou súčasťou stavebných projektov. Používa sa na konštrukciu domov, bytových a komerčných budov, mostov a inžinierskych štruktúr.
 2. Nábytok: Drevo je populárnym materiálom pre výrobu nábytku, ktorý môže byť elegantný, trvanlivý a funkčný.
 3. Papier a celulóza: Drevo sa používa na výrobu papiera a celulózy, ktoré sú nevyhnutné pre tlač, písanie a obalový priemysel.
 4. Umelé remeslá: Umeleckí remeselníci často pracujú s drevom na vytváranie rôznych umeleckých diel, sôch, drevených šperkov a podobne.
 5. Energetika: Drevo sa používa na výrobu biomasy a drevených palív, čo je obnoviteľný zdroj energie.

Budúcnosť dreva

V súčasnej dobe stúpa záujem o používanie dreva v stavebníctve a iných odvetviach kvôli jeho environmentálnym výhodám. Nové technológie, ako je drevobetón, umožňujú využívať drevo v ešte väčšom rozsahu v konštrukciách veľkých budov. Udržateľné lesné hospodárstvo a správna ťažba dreva sú kľúčové pre zachovanie tohto dôležitého materiálu pre budúce generácie.

V Štokholme vyrastie najväčšie mesto z dreva na svete.

V závere môžeme povedať, že drevo je materiál s bohatou históriou a širokým spektrom využitia. Jeho krása, pevnosť a ekologické výhody ho robia neoceniteľným pre ľudstvo. Je dôležité, aby sme ho používali zodpovedne a udržateľne, aby sme zabezpečili jeho dostupnosť pre budúce generácie.

Autor príspevku
Martin Smoleňák
CEO, KUNAJ

Konateľ a ekonomický riaditeľ firmy ktorý sa stará o financie a obchod firmy. "Obchod sa nevyhráva cenou ale dôverou."

Viac článkov autora
Pre koho je kunaj

Mohlo by sa Vám tiež páčiť