/
O produktoch
Martin Smoleňák
CEO, KUNAJ

Energetická efektivita budov

Požiadavky na energetické parametre budov sa neustále sprísňujú a kontrolujú.

O produktoch

Požiadavky na energetické parametre budov sa neustále sprísňujú a kontrolujú. Podľa  dostupných štatistík sa najviac energie v slovenských domácnostiach využije na vykurovanie a na ohrev teplej vody. Druhým vysokým číslom na účtoch za energie je elektrina používaná pre plynulý chod našich domácností. Čím kvalitnejšie tepelnoizolačne vybavíme „obal budovy“, tým viac znížime pravdepodobnosť výskytu tepelných mostov. Vplyv tepelných mostov na celkovú energetickú efektivitu objektu je tak z tohto pohľadu zásadný. Najlepším riešením je začať plánovať energetickú úsporu objektu už vo fáze plánovania a prípravy projektu.

Dôležité je preto zrealizovať kvalitné zateplenie budovy, teda hrúbku použitej izolácie, na ktorej sa v minulosti zvyklo šetriť použitím tenšej izolačnej vrstvy. Ďalším krokom k dosiahnutiu energetickej efektivity by dnes malo byť využívanie obnoviteľných zdrojov, ako napríklad aplikácia solárnych panelov, veterných turbín, tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu a využívanie geotermálnej energie. Keďže sa venujeme výrobe okien, vieme o energetickej úspornosti efektivite veľa zásadného.

Okrem príjemného vzhľadu teda pozitívne prekvapia aj vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami. Okná v profile DH92 a DH92/110 sú okná vhodné do pasívnych stavieb vďaka svojej hrúbke a tým aj tepelnoizolačným vlastnostiam. Prestup tepla cez takéto okná je na úrovni 0,68 - 0,7 W/m2K. To je viac než dostačujúce na plánovanie pasívnej stavby pre Váš spokojný život.

Autor príspevku
Martin Smoleňák
CEO, KUNAJ

Konateľ a ekonomický riaditeľ firmy ktorý sa stará o financie a obchod firmy. "Obchod sa nevyhráva cenou ale dôverou."

Viac článkov autora
Pre koho je kunaj

Mohlo by sa Vám tiež páčiť