Manažér plánovania výroby /Správca
  • Lokácia
  • Plat
  • 1600€
Využité produkty

Náplň práce:

- zbieranie a vyhodnocovanie dát a výstupov z výrobného procesu

- navrhovanie najoptimálnejších výrobných postupov a procesov, s prihliadnutím na
časovú, finančnú a technologickú efektivitu

- príprava dokumentácie k plánovanej výrobe

- priama komunikácia a úzka spolupráca s oddelením nákupu, výroby a ostatnými podpornými oddeleniami

- vykonávanie dôkladných analýz jednotlivých pracovných postupov (optimalizácia
plánovania s prihliadnutím na dĺžku trvania pridružených procesov napr. čistenie,
dodávky materiálu a iné)

- vypracovávanie pravidelných reportov (vyrobené množstvá, sledovanie skladových
zásob, práca so systémom. Reporty na týždennej, mesačnej, kvartálnej a ročnej báze);

Využité produkty
Kontaktné údaje*
  • Something bad
Vaša správa*
Priložiť CV
Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
  • Pozícia
  • Manažér plánovania výroby /Správca
  • Lokácia
  • Plat
  • 1600€